DENKT U AAN NTM? TEST OP NTM.


Hoe heeft NTM uw praktijk beïnvloed? Beantwoord onderstaande vraag en kijk hoe andere artsen hebben geantwoord.

Bent u alert op het herkennen van een NTM-longziekte bij patiënten met comorbiditeiten, zoals bronchiëctasieën of COPD?

Niet-tuberculeuze mycobacteriën (NTM) in het kort

De gerapporteerde incidentie van longziektes veroorzaakt door NTM is de afgelopen decennia toegenomen.1 Niet‑tuberculeuze mycobacteriën (NTM) vormen met name een probleem bij patiënten met reeds bestaande luchtwegaandoeningen. Dit vanwege het verhoogde risico op morbiditeit en recidieven van de NTM-longziekte.2, 3 NTM‑longziekten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en longfunctie van deze patiënten.3, 4

Hoe vaak komen NTM-longziekten voor?
Naar schatting zijn er volgens een onderzoek, uitgevoerd in 2014, bijna 18.000 patiënten in Europa gediagnosticeerd met een NTM-longziekte. Aangezien deze infecties van de longen niet officieel gemeld hoeven te worden bij de autoriteiten, kan het werkelijke aantal mogelijk hoger zijn.5, 6, 7 In Nederland wordt geschat dat er ongeveer 5 per 100.000 inwoners te maken hebben met een NTM-longziekte.8, 9, 10, 11
Wie loopt er risico op een NTM-longziekte?
Patiënten met structurele longaandoeningen zoals Cystic Fibrosis (CF), bronchiëctasieën en COPD hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte. Er bestaat ook een verhoogd risico op NTM-longziekten bij gebruik van specifieke afweer onderdrukkende medicamenten. Vaker worden dan ook buiten de longen infecties met NTM gevonden. De meeste gezonde mensen die in contact komen met NTM worden niet ziek.3, 9, 10, 11
Wie is een typische NTM-longziekte patiënt?
Er zijn enkele “typische” NTM patiëntprofielen te onderscheiden. In veel gevallen gaat het om patiënten met bestaande longaandoeningen, zoals CF, bronchieëctasieën en COPD.3, 13, 14, 15  De progressie van de ziekte kan leiden tot uitgebreide cavitaire longschade, die binnen een paar jaar kan leiden tot ademhalingsfalen.9, 12

Niet alle patiënten met NTM-longziekte hebben een geschiedenis van andere longaandoeningen. Een bekend voorbeeld uit de leerboeken zijn de niet-rokende postmenopauzale vrouwen met het ‘Lady Windermere’ syndroom. Deze vrouwen hebben te maken met een chronische hoest. Hoewel de ziekte de neiging heeft langzaam te vorderen bij deze patiënten, zijn sterfgevallen als gevolg van de progressie van deze ziekte geassocieerd met deze patiëntengroep.13, 16 Overigens kunnen ook mannen zonder onderliggende longaandoeningen te maken krijgen met een NTM-longziekte.

Waarom is de diagnose van NTM-longziekte een uitdaging?
De symptomen van een NTM-longziekte, zoals chronische hoest, vermoeidheid en falen van een antibioticabehandeling komen vaak voor. Deze symptomen zijn niet-specifiek en overlappen met de symptomen van vele andere longaandoeningen. Mede hierdoor kan een NTM-longziekte gemakkelijk over het hoofd worden gezien, en het kan maanden of zelfs jaren duren voordat de diagnose gesteld wordt.13, 16

Ook radiologisch gezien is er sprake van overlap met andere longaandoeningen. Op basis van radiologische bevindingen en symptomen alleen is het moeilijk te bepalen of iemand een NTM-longziekte heeft. Microbiologie moet hierbij uitkomst bieden.16, 17

Hoe ernstig is een longziekte veroorzaakt door NTM?
NTM-longziekten kunnen zorgen voor een verdere verslechtering van de longfunctie. Een verergering kan optreden van bestaande onderliggende longaandoeningen, zoals bijvoorbeeld COPD.3, 4

NTM-longziekten kunnen ernstige en onomkeerbare schade aan de longen veroorzaken.18, 19

Op het moment van de definitieve diagnose NTM-longziekte, hebben bijna 2 van de 3 patiënten reeds matige tot ernstige symptomen van NTM-longziekte.5

Referenties:
1. Martin-Casabona N, Bahrmand AR, Bennedsen J, et al. Non-tuberculous mycobacteria: patterns of isolations. A multi-country retrospective survey.Int J Tuberc Lung Dis.. 2004;8(10):1186-1193.
2. Rushton SP, Goodfellow, M, O’Donnell AG, et al. The epidemiology of atypical mycobacterial diseases in northern England: a space-time clustering and Generalized Linear Modelling approach. Epidemiol. Infect.2007;135:765-774.
3. Adjemian J, Olivier KN, Seitz AE, et al. Prevalence of Nontuberculous Mycobacterial Lung Disease in U.S. Medicare Beneficiaries.Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(8):881–886.
4. Lee M-R, Yang C-Y, Chang K-P, et al. Factors Associated with Lung Function Decline in Patients with Non-Tuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease. PLoS ONE.2013;8(3):e58214.
5. Wagner D, van Ingen J, Adjemian J, et al. Annual prevalence and treatment estimates of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease in Europe: A NTM-NET collaborative study. European Respiratory Journal 2014 44: P1067.
6. Van der Werf MJ, Ködmön C, Katalinić-Janković V, et al. Inventory study of non-tuberculous mycobacteria in the European Union.BMC Infectious Diseases.2014;14(62):1-9.
7. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphandesignations/eu3141259
8. Axson EL, Bloom CI, Quint JK. Nontuberculous mycobacterial disease managed within UK primary care, 2006-2016. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018 Sep;37(9):1795-1803. doi: 10.1007/s10096-018-3315-6. Epub 2018 Jun 27.
9. Ringshausen FC, Wagner D, de Roux A, et al. Prevalence of Nontuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease, Germany, 2009-2014. Emerg Infect Dis. 2016 Jun;22(6):1102-5. doi: 10.3201/eid2206.151642.
10. Schildkraut JA, Overbeek J, Bakker M, et al. Epidemiology of nontuberculous mycobacterial lung disease and associated hospital admissions in the Netherlands. Poster presented at the European NTM and Bronchiectasis Workshop, July 6th-8th 2019, Vienna.
11. Winthrop KL, Marras TK,3, Adjemian J, et al. Incidence and Prevalence of Nontuberculous Mycobacterial Lung Disease in a Large U.S. Managed Care Health Plan, 2008- 2015. Ann Am Thorac Soc. 2020 Feb;17(2):178-185. doi: 10.1513/AnnalsATS.201804-236OC.
12. Schönfeld N, et al. Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie nichttuberkulöser Mykobakteriosen des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose (DZK) und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP). Pneumologie.2013; 67: 605–633.
13. Young JD, Balagopal A, Reddy NS, et al. Differentiating colonization from infection can be difficult.J Respir Dis.. 2007;28(1):7-18.
14. Fritscher LG, Marras TK, Bradi AC, et al. Nontuberculous mycobacterial infection as a cause of difficult-to-control asthma: a case-control study. Chest. 2011;139(1):23-7.
15. Adjemian J, Olivier KN, Prevots DR. Nontuberculous mycobacteria among patients with cystic fibrosis in the United States: screening practices and environmental risk. Am J Respir Crit CareMed.2014;190(5):581–586.
16. Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, et al. An Official ATS/IDSA Statement: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Nontuberculous Mycobacterial Diseases. Am J Respir Crit Care Med.2007;175:367-416.
17. Griffith DE, Brown-Elliott BA, Langsjoen B, et al. Clinical and Molecular Analysis of Macrolide Resistance in Mycobacterium avium Complex Lung Disease.Am J Respir Crit Care Med.2006;174:928-934.
18. Tae Yun Park, et al ; Natural Course of the Nodular Bronchiectatic Form of Mycobacterium Avium Complex Lung Disease: Long-term Radiologic Change Without Treatment; PLoS One 2017 Oct 2;12(10).
19. Sheng-Wei Pan, et al; Microbiological Persistence in Patients With Mycobacterium avium Complex Lung Disease: The Predictors and the Impact on Radiographic Progression; Clinical Infectious Diseases, Volume 65, Issue 6, 15 September 2017, Pages 927–934.