Hoe vaak komen NTM-longziekten voor?
Naar schatting zijn er volgens een onderzoek, uitgevoerd in 2014, bijna 18.000 patiënten in Europa gediagnosticeerd met een NTM-longziekte. Aangezien deze infecties van de longen niet officieel gemeld hoeven te worden bij de autoriteiten, kan het werkelijke aantal mogelijk hoger zijn.1, 2 In Nederland wordt geschat dat er ongeveer 5 per 100.000 inwoners te maken hebben met een NTM-longziekte.3, 4, 5, 6, 7
Wie loopt er risico op een NTM-longziekte?
Vooral mensen met onderliggende aandoeningen, met specifieke lichamelijke condities of kenmerken of met een specifieke levensstijl zijn bevattelijk. In onderzoek zijn verhoogde risico’s gezien voor:5, 6, 7, 8

  • Patiënten met COPD, bronchiectasien en CF. Verder patiënten met een eerder doorgemaakte tuberculose (met restafwijkingen), astma en sommige andere longziekten waarbij er sprake is van structurele longschade (longfibrose, pneumoconiose).
  • Patiënten die lang/slank zijn en een laag BMI en/of thoracale skeletafwijkingen hebben.
  • Patiënten die immunosuppressieve geneesmiddelen gebruiken, zoals TNF-alpha blockers (niet TNF) en corticosteroïden (in hoge doseringen).
  • Patiënten met specifieke genmutaties.
Waarom is de diagnose van NTM-longziekte een uitdaging?
De symptomen van een NTM-longziekte, zoals chronische hoest, vermoeidheid en falen van een antibioticabehandeling komen vaak voor. Deze symptomen zijn niet-specifiek en overlappen met de symptomen van vele andere longaandoeningen. Mede hierdoor kan een NTM-longziekte gemakkelijk over het hoofd worden gezien, en het kan maanden of zelfs jaren duren voordat de diagnose gesteld wordt.9, 10

Ook radiologisch gezien is er sprake van overlap met andere longaandoeningen. Op basis van radiologische bevindingen en symptomen alleen is het moeilijk te bepalen of iemand een NTM-longziekte heeft. Microbiologie moet hierbij uitkomst bieden.4, 5

Hoe ernstig is een longziekte veroorzaakt door NTM?
NTM-longziekten kunnen zorgen voor een verdere verslechtering van de longfunctie. Een verergering kan optreden van bestaande onderliggende longaandoeningen, zoals bijvoorbeeld COPD.8, 11

NTM-longziekten kunnen ernstige en onomkeerbare schade aan de longen veroorzaken.12, 13

Op het moment van de definitieve diagnose NTM-longziekte, hebben bijna 2 van de 3 patiënten reeds matige tot ernstige symptomen van NTM-longziekte.1

Referenties:
1. Wagner D, van Ingen J, Adjemian J, et al. Annual prevalence and treatment estimates of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease in Europe: A NTM-NET collaborative study. European Respiratory Journal 2014 44: P1067.
2. Van der Werf MJ, Ködmön C, Katalinić-Janković V, et al. Inventory study of non-tuberculous mycobacteria in the European Union.BMC Infectious Diseases.2014;14(62):1-9.
3. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphandesignations/eu3141259
4. Axson EL, Bloom CI, Quint JK. Nontuberculous mycobacterial disease managed within UK primary care, 2006-2016. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018 Sep;37(9):1795-1803. doi: 10.1007/s10096-018-3315-6. Epub 2018 Jun 27.
5. Ringshausen FC, Wagner D, de Roux A, et al. Prevalence of Nontuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease, Germany, 2009-2014. Emerg Infect Dis. 2016 Jun;22(6):1102-5. doi: 10.3201/eid2206.151642.
6. Schildkraut JA, Overbeek J, Bakker M, et al. Epidemiology of nontuberculous mycobacterial lung disease and associated hospital admissions in the Netherlands. Poster presented at the European NTM and Bronchiectasis Workshop, July 6th-8th 2019, Vienna.
7. Winthrop KL, Marras TK,3, Adjemian J, et al. Incidence and Prevalence of Nontuberculous Mycobacterial Lung Disease in a Large U.S. Managed Care Health Plan, 2008- 2015. Ann Am Thorac Soc. 2020 Feb;17(2):178-185. doi: 10.1513/AnnalsATS.201804-236OC.
8. Adjemian J, Olivier KN, Seitz AE, et al. Prevalence of Nontuberculous Mycobacterial Lung Disease in U.S. Medicare Beneficiaries.Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(8):881–886.
9. Young JD, Balagopal A, Reddy NS, et al. Differentiating colonization from infection can be difficult.J Respir Dis.. 2007;28(1):7-18.
10. Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, et al. An Official ATS/IDSA Statement: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Nontuberculous Mycobacterial Diseases. Am J Respir Crit Care Med.2007;175:367-416.
11. Lee M-R, Yang C-Y, Chang K-P, et al. Factors Associated with Lung Function Decline in Patients with Non-Tuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease. PLoS ONE.2013;8(3):e58214.
12. Tae Yun Park, et al ; Natural Course of the Nodular Bronchiectatic Form of Mycobacterium Avium Complex Lung Disease: Long-term Radiologic Change Without Treatment; PLoS One 2017 Oct 2;12(10).
13. Sheng-Wei Pan, et al; Microbiological Persistence in Patients With Mycobacterium avium Complex Lung Disease: The Predictors and the Impact on Radiographic Progression; Clinical Infectious Diseases, Volume 65, Issue 6, 15 September 2017, Pages 927–934.