NTM in Nederland

NTM-longinfectie is een infectie die mensen over de hele wereld treft. Naar schatting zijn er op dit moment zo’n 1300 patiënten met NTM-longziekte in Nederland en België samen.

Loopt u risico?

Een tijdige diagnose en behandeling van een NTM‑longziekte zijn van belang

Denkt u dat u NTM-longziekte heeft?

Praat met uw behandelaar over uw symptomen