Insmed Privacybeleid

Deze website voor publiek (“Website“) wordt beheerd door Insmed Netherlands B.V., KVK 63209020, Stadsplateau 7, 3521 AZ  Utrecht (“Insmed” of “wij” of “ons“) die tevens de verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld wanneer u de website gebruikt, hoe deze persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt en bekendgemaakt; hoe u het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens kunt beheren; en hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op met ons privacyteam via privacy@insmed.com.

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We verzamelen de volgende persoonsgegevens wanneer u de website gebruikt (op basis van bepaalde functies van de website) of wanneer u contact met ons opneemt:

 • De gegevens die u verstrekt indien u per e-mail contact met ons opneemt;
 • Uw correspondentie met ons bedrijf;
 • Uw browsertype en besturingssysteem;
 • Webpagina’s die u bekijkt en links waarop u klikt, binnen deze website;
 • Het standaard serverprotocol van uw persoonsgegevens;
 • Persoonlijke gegevens verzameld via cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën (meer details vindt u hieronder).
 1. Hoe verwerken en gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Reageren op uw contactverzoek
We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens om te reageren op uw contactverzoek via deze website. We zullen u informeren over elk verder gebruik van uw persoonlijke gegevens en uw toestemming vragen indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Werking van onze website
We gebruiken technische informatie voor ons legitieme belang, namelijk om onze website weer te geven, statistieken te maken over het gebruik van onze website en om de veiligheid van onze website te waarborgen. Zoals hieronder meer volledig wordt uitgelegd, maakt onze website gebruik van cookies, waarvan sommige mogelijk uw toestemming vereisen.

 1. Persoonlijke gegevens delen

We nemen uw privacy serieus en delen persoonlijke gegevens over onze gebruikers alleen onder bepaalde omstandigheden:

 • We kunnen geaggregeerde persoonlijke gegevens of persoonlijke gegevens die u niet rechtstreeks identificeren, delen met derden om ons te helpen inhoud, websites en advertenties te ontwikkelen waarvan we hopen dat u die interessant vindt. Houd er rekening mee dat we geen persoonlijke contactgegevens delen met derden die adverteren op de website.
 • We kunnen derden inschakelen om website gerelateerde diensten uit te voeren, waaronder databasebeheer, onderhoudsdiensten, analyses, marketing, gegevensverwerking en distributie van e-mail en sms-berichten. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en onder voorbehoud van de vereiste contracten voor gegevensverwerking.
 • We kunnen persoonlijke gegevens over u delen in het geval dat de website wordt verkregen door of wordt samengevoegd met een ander bedrijf of wanneer een vergelijkbare zakelijke transactie plaatsvindt. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door een duidelijke kennisgeving op onze website of een notificatie hierover naar het primaire e-mailadres dat is opgegeven voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.
 • We kunnen persoonlijke gegevens over u delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties die mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid of andere rechten en belangen van een persoon inhouden, of indien wettelijk vereist, te onderzoeken, te voorkomen of er actie op te ondernemen en in andere omstandigheden waarin we te goeder trouw geloven dat delen noodzakelijk is. We willen dat de website een veilige en vriendelijke omgeving is.
 • We kunnen persoonlijke gegevens over u delen om te reageren op verzoeken hiertoe van wetshandhavingsinstanties.
 • Naast de hierboven geïdentificeerde scenario’s kunnen we persoonlijke gegevens over u delen voor andere doeleinden die u worden bekendgemaakt op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen of op basis van uw toestemming.
 1. Cookies en soortgelijke technologieën

Deze website maakt gebruik van Google Analytics voor analyse en optimalisatie van de website.
Google Analytics is overeenkomstig het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens privacy vriendelijk ingesteld. Dit betekent dat er een verwerkingsovereenkomst met Google is afgesloten, het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Geen trackingcookies
Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Deze website gebruikt geen trackingcookies.

 1. Uw rechten en keuzes

Raadpleeg ook onze gebruiksvoorwaarden die het gebruik, de disclaimers en de aansprakelijkheidsbeperkingen voor het gebruik van de website uiteenzetten.

In overeenstemming met de wet, kunt u op elk moment verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens te krijgen, deze te corrigeren, aan te vullen, bij te werken, te blokkeren, te verplaatsen of te verwijderen door contact met ons op te nemen via privacy@insmed.com.

 1. Vertrouwelijkheid en veiligheid

We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers of verwerkers die naar onze mening redelijkerwijs in contact moeten komen met die persoonlijke gegevens om u producten of websites aan te bieden of om hun werk te doen. Al onze werknemers die zich bezighouden met de verwerking van persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid te bewaren. We hebben ook technische, fysieke en administratieve procedures geïmplementeerd die adequaat zijn om persoonlijke gegevens over u te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging.

Houd er rekening mee dat van geen enkele gegevensoverdracht of opslag 100% veiligheid kan worden gegarandeerd. We willen dat u zich vertrouwd voelt bij het gebruik van de website, maar we kunnen niet instaan voor de veiligheid van alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Zelfs de grootste ondernemingen ter wereld hebben te maken met kwetsbaarheid van gegevens. We doen er alles aan om uw informatie te allen tijde veilig te stellen.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de gevraagde service te verlenen of totdat u uw toestemming intrekt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

 1. Overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen op servers in de VS waarop een lager niveau van gegevensbescherming van toepassing is dan binnen de Europese Unie. We hebben standaard contractuele clausules ingevoerd om een passend beschermingsniveau in de Verenigde Staten te garanderen. Neem voor meer informatie en een kopie contact met ons op: privacy@insmed.com.

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website of u ontvangt hierover bericht op het primaire e-mailadres dat is opgegeven in uw account.

 1. Vragen en suggesties

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact op met ons privacyteam via privacy@insmed.com. Als u zich nog steeds zorgen maakt over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming en privacy.

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2020