Leefstijl aanpassen

Een gezonde levensstijl kan u weerbaarder maken tegen NTM-bacteriën. Dat komt omdat beweging en dieet van invloed kunnen zijn op hoe goed uw lichaam werkt.
Uw behandelaar kan mogelijk voorstellen om blootstelling aan NTM te vermijden.

Indien u vatbaar bent voor NTM-bacteriën kan uw behandelaar u praktische tips geven om blootstelling aan NTM te verminderen. Vraag uw behandelaar wat u zelf kan doen om blootstelling te verminderen. Hieronder treft u enkele van deze tips aan:

 • Gebruik bronwater in plaats van leidingwater.
 • Als u een waterfilter hebt, vervang deze regelmatig.
 • Kook het water (100 °C) dat u gaat drinken gedurende 10 minuten.
 • Vermijd langdurig douchen.
 • Desinfecteer de douchekop met huishoudbleekmiddel of azijn.
 • Gebruik een douchekop met grote gaten.
 • Zorg voor goede ventilatie in de badkamer.
 • Tap de boiler regelmatig af om sediment te verwijderen.
 • Verhoog de temperatuur van de boiler tot minimaal 55 °C.
 • Vermijd gebruik van luchtbevochtigers als ze niet gereinigd worden.
 • Draag indien nodig een masker om inademing van stof te voorkomen.
 • Bevochtig tuin- en potgrond.

Loopt u risico?

Een tijdige diagnose en behandeling van een NTM‑longziekte zijn van belang

Denkt u dat u NTM-longziekte heeft?

Praat met uw behandelaar over uw symptomen